Website Banner
 
 
 
 
 
Hit Counter
 
 
     
 
        บริษัทของเราเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535  โรงงานเลขที่ 59/28 วุฒากาศ1 ตลาดพลู ธนบุรี กทม. 10600
และในปี 2542 ได้ขยายกำลังการผลิตมาที่โรงงานเลขที่ 21/1 หมู่ 6 ต. บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยคุณภาพดีส่งออกไปยังต่างประเทศทั้งยุโรป
อเมริกา เอเชีย ตะวันออกกลาง และอื่นๆ โดยผลิตภัณฑ์ของเราได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่าง ๆ เช่น สมอ.
 , EN71 , ASTN F963-96A
 
       
       

              
     
 
บริษัท เอ็มซีเจแอนด์ซัน จำกัด
59/28 ซ.วุฒากาศ 1 ถ.วุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร.. 0-2465-2408,0-2466-8121,0-2891-4030  แฟ็กซ์.. 02 4723136
 
     
Current Pageid = 2